Setiap maklumat dan berita yang kita baca, perlulah dinilai dengan bijak terlebih dahulu. Jangan terus sebarkan untuk mengelakkan kekecohan di kemudian hari. Kalau tak pasti, jangan kongsi https://sebenarnya.my

Kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Amalkan prinsip Rukun Negara demi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan Negara.

 awas