Anda mungkin rasa ianya hanya suatu gurauan, tapi cerita tipu anda boleh memberi kesan negatif ke atas hidup seseorang yang sudah sediakala buruk, dan menyebabkan kemarahan, kemurungan atau ketakutan.

Kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Amalkan prinsip Rukun Negara demi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan Negara.

  011120