Tarikh     :    13 Julai 2020

 Masa       :   10:00 AM - 12:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menjawab exam SPA8 secara online.

Aktiviti

Peserta merupakan seorang pemohon pekerjaan di dalam talian SPA8. Peserta hadir untuk menggunakan akses internet di pusat Internet untuk menjawab exam secara online. Peserta menjawab soalan yang diberikan yang merangkumi pengetahuan am pembantu perawatan bermula pada jam 10 pagi dan berakhir pada 12 tengahari. 

Gambar Disini.