Tarikh     :   02 Ogos 2020

 Masa       :   3:00 PM - 5:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menguasai penggunaan internet dan microsoft office word. 

Aktiviti

Peserta merupakan seorang pelajar sekolah. Tunjuk ajar diberikan dalam merangka, menaip dan juga penyuntingan imej menggunakan microsoft word serta cara untuk menggunakan carian maklumat di internet.

Gambar Disini.