Tarikh      :  19 November 2020

 Masa       :   9:00 AM - 11:00 AM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   2 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menjawab peperiksaan SPA (Penolong Penguasa Bomba KB29) secara online.

Aktiviti

Peserta merupakan pemohon pekerjaan yang terpilih untuk menduduki peperiksaan di dalam talian SPA. Peserta hadir untuk menggunakan akses internet di pusat Internet untuk menjawab peperiksaan secara online. Peserta memasukkan id dan kata laluan yang telah diberikan pada email peserta dan menjawab soalan yang merangkumi tiga bahagian iaitu pengetahuan am, daya menyelesaikan masalah dan bahasa inggeris di dalam masa yang telah ditetapkan.

Gambar Disini.