Tarikh     :    20 November 2020

 Masa       :   4:00 PM - 6:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mahir dalam penggunaan microsoft office powerpoint . 

Aktiviti

Peserta merupakan salah seorang penuntut di IPTA. Peserta di ajar untuk menggunakan microsoft office powerpoint dengan cara yang betul dan pantas untuk menyiapkan assignment yang diberi oleh pensyarah. Tunjuk ajar juga diberikan dalam membuat suntingan gambar dan cara untuk memasukkan gambar ke dalam slide power point.

Gambar Disini.