Tarikh     :    04 Februari 2021

 Masa       :   02:00 PM - 05:00 PM      

 Lokasi     :   PIK Melawi 

 Peserta   :   3 Orang

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mahir dalam penggunaan microsoft office terutama microsoft powerpoint dan excel.

Aktiviti

Peserta merupakan penuntut tingkatan 6 yang melaksanakan pembelajaran secara online. Peserta di ajar untuk menggunakan microsoft office powerpoint dengan cara yang betul dan pantas untuk menyiapkan assignment yang diberi oleh pensyarah. Tunjuk ajar juga diberikan dalam membuat suntingan gambar dan cara untuk memasukkan gambar ke dalam slide power point. Peserta juga mencetak assignment yang dibuat untuk dihantar pada guru.

Gambar Disini.