Tarikh     :    19 Februari 2021

 Masa       :   02:30 PM - 05:30 PM      

 Lokasi     :   PIK Melawi 

 Peserta   :   5 Orang

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mengikuti Seminar Gempur SPM 2021 bagi persediaan untuk menempuhi peperiksaan SPM.

Aktiviti

Peserta merupakan pelajar Tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2021. Peserta melaksanakan pembelajaran secara online menerusi aplikasi zoom yang di muat turun di komputer Pusat Internet Komuniti. Peserta pada kali ini di ajar subjek sejarah oleh guru yang mengendalikan seminar pembelajaran online dan peserta juga diberikan nota sebagai rujukan. 

Gambar Disini.