Tarikh       :   03 Julai 2020

 Masa       :   2:30 PM - 5:30 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menyiapkan assignment tugasan kursus pengurusan perniagaan.

 

Aktiviti 

Peserta merupakan seorang pelajar di institut Kolej Vokasional. Tunjuk ajar diberikan dalam menggunakan microsoft word serta pengunaan "browser" / carian maklumat di internet untuk menyiapkan tugasan yang diberikan pensyarah. 

Gambar Disini.