Pusat Internet 1 Malaysia (PI1M) merupakan inisiatif dari Suruhanjaya Komunikasi Multimedia (SKMM) di bawah projek kerajaan iaitu Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat (PPS). Projek ini dilaksanakanoleh pelbagai syarikat telekomunikasi, antarabangsa syarikat Telekom Malaysia™ dengan memfokoskan pemberian perkhidmatan jalur lebar ke luar bandar.
            Manakala Objektif Penubuhan Pusat Internet 1 Malaysia adalah untuk meningkatkan kadar penembusan jalur lebar selaras Pelan Jalur Lebar Kebangsaan. Ia juga meransang untuk merapatkan jurang digital antara masayarakat luar bandar dan bandarselaras dengan matlamat kerajaan. Ia juga memberi kemudahan capaian jalur lebar kepada komuniti tempatan dan memberi pendedahan kepada masayarakat tempatan mengenai teknologi computer dan internet masa kini di  samping meningkatkan taraf sosio ekonomi masyarakat melalui kemudahan yang di sediakan dan aktivitii yang di jalankan di Pi1M.