Tarikh     :    22 Oktober 2020

 Masa       :   10:00 AM - 12.00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mengisi borang nikah secara online dalam talian E-Qaryah. 

Aktiviti

Peserta hadir untuk mengisi permohonan berkahwin di atas talian. Peserta diberi tunjuk ajar dalam mengisi maklumat yang diperlukan dalam sistem E-Qaryah untuk membuat permohonan berkahwin. Peserta juga mencetak borang yang di isi berserta senarai semakan untuk tujuan rujukan. 

Gambar Disini.

Tarikh     :    20 November 2020

 Masa       :   4:00 PM - 6:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mahir dalam penggunaan microsoft office powerpoint . 

Aktiviti

Peserta merupakan salah seorang penuntut di IPTA. Peserta di ajar untuk menggunakan microsoft office powerpoint dengan cara yang betul dan pantas untuk menyiapkan assignment yang diberi oleh pensyarah. Tunjuk ajar juga diberikan dalam membuat suntingan gambar dan cara untuk memasukkan gambar ke dalam slide power point.

Gambar Disini.

 Tarikh     :    16 November 2020

 Masa       :   10:00 AM - 1:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   2 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk membuat pendaftaran akaun baru & permohonan jawatan SPA9. 

Aktiviti

Peserta hadir untuk membuat pendaftaran akaun baru bagi permohonan jawatan dalam SPA9. Peserta diberi tunjuk ajar dalam mengisi maklumat yang diperlukan untuk mendaftar dan juga dalam memilih jawatan berdasarkan kelayakan akademik peserta. 

Gambar Disini.

 Tarikh      :  19 November 2020

 Masa       :   9:00 AM - 11:00 AM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   2 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menjawab peperiksaan SPA (Penolong Penguasa Bomba KB29) secara online.

Aktiviti

Peserta merupakan pemohon pekerjaan yang terpilih untuk menduduki peperiksaan di dalam talian SPA. Peserta hadir untuk menggunakan akses internet di pusat Internet untuk menjawab peperiksaan secara online. Peserta memasukkan id dan kata laluan yang telah diberikan pada email peserta dan menjawab soalan yang merangkumi tiga bahagian iaitu pengetahuan am, daya menyelesaikan masalah dan bahasa inggeris di dalam masa yang telah ditetapkan.

Gambar Disini.

Tarikh     :    10 November 2020

 Masa       :   9:00 AM - 11:00 AM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   2 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menjawab exam SPA8 secara online.

Aktiviti

Peserta merupakan pemohon pekerjaan di dalam talian SPA. Peserta hadir untuk menggunakan akses internet di pusat Internet untuk menjawab exam secara online. Peserta menjawab soalan yang diberikan yang merangkumi pengetahuan am dan bahasa inggeris bermula pada jam 9 pagi dan berakhir pada 11 tengahari. 

Gambar Disini.