Tarikh     :    21 September 2020

 Masa       :   10:00 AM - 1:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   2 Orang

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mengisi maklumat untuk mendaftar premis mereka di dalam aplikasi Mysejahtera. 

Aktiviti

Peserta merupakan ahli di pusat internet melawi. Peserta hadir untuk mendaftar secara online dalam aplikasi MySejahtera. Peserta diberi tunjuk ajar dalam mengisi maklumat dan mendaftar aplikasi MySejahtera Check-In untuk premis peserta sebagai kemudahan untuk pelanggan mendaftarkan kehadiran mereka.

Gambar Disini.

Tarikh     :    20 September 2020

 Masa       :   3:00 PM - 6:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   2 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mengisi maklumat yang diperlukan pihak IPT  . 

Aktiviti

Peserta merupakan ahli pusat internet melawi. Peserta telah berjaya ditawarkan tempat dalam IPTA dan Peserta hadir untuk menggunakan akses internet di pusat Internet untuk mengisi dan mencetak maklumat yang diperlukan pihak IPT sebelum mendaftar sebagai pelajar baru di Institusi berkenaan. 

Gambar Disini.

Tarikh     :    5 September 2020

 Masa       :   3:00 PM - 5:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   5 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mempelajari asas kepada Microsoft Publisher.

 

Aktiviti

Peserta merupakan ahli di pusat internet melawi. Peserta diberi pendedahan kepada cara-cara penggunaan microsoft office publisher. Latihan di berikan untuk membuat poster dan kad ucapan berdasarkan modul yang disertakan. Memperkenakan peserta mengenai carian dan "download" untuk digunakan dalam modul serta menayangkan video KDB.

Gambar Disini

Tarikh       :  11 September 2020

 Masa       :   3:00 PM - 6:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   4 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk mencipta alamat e-mail mereka sendiri.

Aktiviti 

Peserta hadir untuk belajar mencipta alamat email baru. Tunjuk ajar diberikan dalam menggunakan pengunaan "browser" di dalam komputer dan setelah berjaya mencipta email, mereka mula belajar untuk menghantar email sesama peserta lain. 

Gambar Disini.

Tarikh      :   04 September 2020

 Masa       :   3:00 PM - 6:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menyiapkan Assignment Pendidikan Islam.

Aktiviti

Peserta merupakan pelajar di Kolej Vokasional di Pasir Puteh. Peserta hadir untuk menyiapkan assignment Pendidikan Islam dengan menaip dan menggunakan internet kemudian mencetak kerja kursus tersebut untuk dijadikan portfolio.

Gambar Disini.