Tarikh       :   03 Julai 2020

 Masa       :   2:30 PM - 5:30 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menyiapkan assignment tugasan kursus pengurusan perniagaan.

 

Aktiviti 

Peserta merupakan seorang pelajar di institut Kolej Vokasional. Tunjuk ajar diberikan dalam menggunakan microsoft word serta pengunaan "browser" / carian maklumat di internet untuk menyiapkan tugasan yang diberikan pensyarah. 

Gambar Disini.

 Tarikh     :   03 Julai 2020

 Masa       :   9:30 AM - 10:30 AM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   1 Orang

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk membuat surat rasmi dengan menggunakan microsoft office word.

Aktiviti

Peserta merupakan seorang pekerja di sebuah syarikat. Tunjuk ajar diberikan dalam merangka dan membuat surat rasmi menggunakan microsoft word serta cara untuk menggunakan carian maklumat di internet.

Gambar Disini.

 Tarikh     :   16 Jun 2020

 Masa       :   9:30 AM - 12:30 PM

 Lokasi     :   PI Melawi

 Peserta   :   1 Orang

 

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menjawab exam final semester secara online.

Aktiviti

Peserta merupakan seorang penuntut kos Pendidikan Jasmani di Institusi Perguruan di Kota Samarahan Sarawak. Peserta hadir untuk menggunakan akses internet di pusat Internet untuk menjawab exam secara online. Subjek terlibat adalah Pentaksiran Dalam Pendidikan, Budaya Dan Pembelajaran, Pentaksiran Dalam Jasmani Dan Sukan, Fisiologi Senam dan Program Kesihatan Sekolah (E).  

Gambar Disini.

 Tarikh     :   02 Julai 2020

 Masa       :   10:00 AM - 1:00 PM      

 Lokasi     :   PI Melawi 

 Peserta   :   2 Orang

Tujuan

Memberikan peluang kepada peserta untuk menjawab exam SPA8 secara online.

Aktiviti

Peserta merupakan seorang pemohon pekerjaan di dalam talian SPA8. Peserta hadir untuk menggunakan akses internet di pusat Internet untuk menjawab exam secara online. Peserta menjawab soalan yang diberikan yang merangkumi dua seksyen bermula pada jam 10 pagi dan berakhir pada 1 tengahari. 

Gambar Disini.

  TARIKH    :  23 Jun 2020

  MASA       :  10.00 AM - 1.00 PM

  LOKASI    :  PI Melawi                                                                                         

  PESERTA :  3 ORANG

TUJUAN

Menyiapkan kerja kursus sebagai memenuhi syarat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

AKTIVITI

Peserta menaip dan menggunakan internet bagi menyiapkan kerja kursus mengikut syarat yang dikehendaki guru kemudian mencetak kerja kursus tersebut untuk dijadikan portfolio.

GAMBAR DI SINI